Het Oerlandschap

 

Hoewel mijn werken in eerste instantie op schilderijen lijken, hebben ze met het traditionele schilderij weinig meer van doen. In de loop der tijd heb ik een geheel eigen werkwijze ontwikkeld waarbij de binding met de aarde een centrale rol vervult.

Verf heeft in mijn werk plaats gemaakt voor natuurlijke materie zoals zand, klei, vezels, hout en steen gebonden met caseïne. De kwast is vervangen door mijn handen en natuurkrachten. De elementen aarde, water, lucht en vuur kunnen zich in mijn werk letterlijk manifesteren.

Het ontstaan van de Oerlandschappen is een is een organisch proces wat al begint bij het hout. Dit wordt gespleten en bewerkt voordat dit tot frame wordt samengevoegd. Ik noem dit proces de boom uit het hout bevrijden     

Het doek wat hierna wordt aangebracht is niet slechts een drager, maar een volwaardig deelnemer aan het werk wat zich verder ontwikkelt. Het gehele  ontstaansproces is intuïtief waarbij ik nadrukkelijk de samenwerking met de materie zoek.

De eigenschappen van de materie worden gekoestert en benadrukt. Als voorbeeld noem ik klei. Als water uit klei trekt ontstaan er barsten. Elke zomer is dit proces langs de rivieren zichtbaar. In mijn werk is dit niet anders. De duurzaamheid van het resultaat wordt altijd bewaakt. De Oerlandschappen kunnen dan ook moeiteloos de tand des tijds weerstaan.

Zie ook www.robvanleeuwen.com